Rolovacie brány a mreže

Kvalita, bezpečnosť, spoľahlivosť v každom rolovaní

Stavebná príprava

Pri implementácii rolovacích brán je správna stavebná príprava zásadným krokom, ktorý zabezpečuje bezproblémovú inštaláciu a optimálne fungovanie. Odborná príprava vytvára základ pre spoľahlivé a bezpečné používanie rolovacích brán, ktoré sú nielen esteticky príjemné, ale aj odolné voči vonkajším vplyvom.

Presná Inštalácia a Rozmery

Pred začatím samotnej inštalácie rolovacej brány je nevyhnutné mať presné rozmery miesta, kam bude brána inštalovaná. Dôležité je zohľadniť dostatočný priestor pre otváranie a zatváranie brány, ako aj bezpečnostné odstupy podľa normatívov.

Elektrické Prípojky

Ak je rolovacia brána poháňaná elektrickým pohonom, je nevyhnutné zabezpečiť prítomnosť elektrických prípojok. Tým sa umožní spoľahlivé napájanie pohonu, čím sa zabezpečí plynulý chod brány. Elektrická príprava by mala byť vykonaná v súlade so všetkými bezpečnostnými normami.

Podložie a Základy

Správne podložie a základy sú kľúčové pre stabilitu rolovacej brány. Základy by mali byť dostatočne pevné a odolné voči záťaži, ktorú brána môže vyvinúť pri svojom otváraní a zatváraní. Príprava podložia zabezpečí rovinný povrch a minimalizuje riziko deformácií.

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať