Rolovacie brány a mreže

Kvalita, bezpečnosť, spoľahlivosť v každom rolovaní

Priemyselné rolovacie brány

Ovládať brány možno

- Trojtlačítkom "TOTHMAN" - ovládanie brány neustálim držaním tlačítka pre smer hore, alebo dole.
- Riadiacou elektronikou "FULL AUTOMATIC"- ovládanie brány pomocou diaľkových ovládačov, ťahových vypínačov, magnetických slučiek , fotosenzorov a iných .Pri tomto type ovládania ju nutné zabezpečiť bežpečnosť brány pomocou spodnej OPTO lišty a fotozávory.

Priemyselné rolovacie brány

Priemyselné rolovacie brány predstavujú rýchle uzavretie priestoru jednoduchou kompaktnou konštrukciou a s malým počtom prvkov. Rolovacie brány sú vhodné pre každú architektúru a vďaka malej potrebe miesta sa prispôsobia rôznym situáciam. Rolovacie priemyselné brány sú ideálnym riešením v priemyselných objektoch, ako sú výrobné haly, sklady, garáže a iné.

Osadenie

priemyselných rolovacích brán je možné - "za otvor" , "pred otvor" a "do otvoru". Toto osadenie sa určuje podľa využitelnosti otvoru v danej situácií. Pri osadení "pred otvor" , alebo "do otvoru" je nutné použiť aj kricí box nábalu.

Pohon rolovacích brán

Priemyselné rolovacie brány sú ovládané motorom uloženým na bočnej strane nábalu. Na ovládanie je použitý pohon pre vysokú záťaž a frekvenciu otvárania brány. Túto záťaz a frekvenciu v prípade potreby si môže zákazník ľubovoľne určiť.

Katalóg pre detailnejšie informácie o našich produktoch

"Rolovacie priemyselné brány a mreže - kľúč k efektívnemu a bezpečnému podnikaniu, kde spoľahlivosť a výkon tvoria základ úspechu."

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať