Rolovacie brány a mreže

Kvalita, bezpečnosť, spoľahlivosť v každom rolovaní

Komerčné rolovacie brány

Ovládať brány možno

- Trojtlačítkom "TOTHMAN" - ovládanie brány neustálim držaním tlačítka pre smer hore, alebo dole.
- Riadiacou elektronikou "FULL AUTOMATIC"- ovládanie brány pomocou diaľkových ovládačov, ťahových vypínačov, magnetických slučiek , fotosenzorov a iných .Pri tomto type ovládania ju nutné zabezpečiť bežpečnosť brány pomocou spodnej OPTO lišty a fotozávory.

Komerčné rolovacie brány

predstavujú efektívne a spoľahlivé riešenie pre mnoho podnikateľských prostredí, kde je potrebné kombinovať bezpečnosť, funkčnosť a estetiku. Tieto brány ponúkajú širokú škálu výhod a prispievajú k celkovému bezpečnostnému riešeniu pre obchody, priemyselné areály, sklady a iné komerčné nehnuteľnosti.

Osadenie

priemyselných rolovacích brán je možné - "za otvor" , "pred otvor" a "do otvoru". Toto osadenie sa určuje podľa využitelnosti otvoru v danej situácií. Pri osadení "pred otvor" , alebo "do otvoru" je nutné použiť aj kricí box nábalu.

Pohon rolovacích brán

Priemyselné rolovacie brány sú ovládané motorom uloženým na bočnej strane nábalu. Na ovládanie je použitý pohon pre vysokú záťaž a frekvenciu otvárania brány. Túto záťaz a frekvenciu v prípade potreby si môže zákazník ľubovoľne určiť.

Katalóg pre detailnejšie informácie o našich produktoch

"Rolovacie priemyselné brány a mreže - kľúč k efektívnemu a bezpečnému podnikaniu, kde spoľahlivosť a výkon tvoria základ úspechu."

Máte otázky?

Neváhajte nás kontaktovať